ลืมรหัสผ่าน
 สมัครเข้าเรียน
ค้นหา

Tour Guide (ฝึกภาษาครับ)

ความนิยม 3เข้าชม/อ่าน 475 ครั้ง2023-3-17 10:15

Creeping slowly away from the campground looking for the missing people. As I exited their tent I felt a droplet falling from the sky. It began to drizzle. The atmosphere became even more moist and heavier than before. I dashed into my tent grabbing my raincoat, compass, and my flashlight determining to find the lost people in hoping that they’re not lost in the forest. I went quickly went back to the tent of the missing people. I observed the ground more carefully as I discover footprints leading them away from the campsite.

              

“Fucking dumbasses!!! Don’t they know how easy it is to get lost in the mountain especially in this type of weather.” I said to myself.

             

I quickly tracked the footprint before the rain washes away my only source to find the dumbasses. The air was getting thicker and my vision was getting obscure by the rain in front of me. I follow the trail that leads away from the camp. Suddenly the footprints change direction. The footprints took a hard left away from the trail and headed to an unknown direction. I took small steps in what I thought was stable ground but instead I step into a steep hill causing me to slip and slide into a bush below. The small sound of mixture of rain and river can be overheard. However, what I heard was more than the nature. I heard laughers. I decided to peek from the bush where I was hiding to find out the sources of the sound.

              

What I saw slightly stunned me. Two shadow figures were in the water moving back and forth. It was two figures of the missing people. Two guys around early 20, one is a Thai boy in the glasses with hair as black a raven and the other was a red head guy with hair as fiery as he was gifted by the fire god and his eyes are as green as a freshly cutted emerald. I squinted harder look at them. I was flabbergasted by the fact that they were as buck naked as the day they were born. The black hair boy was chasing the ginger across the river with his average tone body and an olive color skin tone. The ginger on the other hand has a slender build stride across the river with his creamy color body. He swam with grace as the Thai boy gave chase. His hair gleamed into the night like Hephaestus’s forge while his milky skin dazzling in the moonlight.

 

“Oh shit this is a private moment. I really shouldn’t be here” I said silently to myself. Even though I felt myself slightly blush. I really want to interrupt their moment and drag them back to camp, but I can’t help myself but to keep staring at the red hair boy’s alluring charm escaping the clasp of the other boy. The scene was like something out of an artwork like the scene Apollo chasing Daphne and the fact that he never caught her. The storm brew even stronger dimming the sound of their laughter like harmony in an orchestra supporting their voices that is the melody.

              

Suddenly the ginger boy came to a sudden stop as the Thai boy caught off guard by this fact causing him to collide into the ginger boy resulting in both of them tripping in to each other laughing and giggling.

 

They gazed into each other eyes as they look down into each other soul.

 

“Gotcha!!! Now I like to claim my prize” The Thai boy smile as whispered in to his ears while he firmly squeezed the ginger boy’s ass.

 

The ginger boy flashed the Tai boy an extremely seductive smile as he pulled the Thai boy’s head closer planting a deep kiss into him. Both hands were like moving around each other’s body like dances claiming their prizes. Their hands moved swiftly and but elegance around their body: cheeks, ears, chest, nipples, shoulder, pits, naval, thighs, buttocks, and cocks. No erotic zone was remained untouched. They were visibly Frenching each other locking their tongue with each other as their life depend on it. The red boy blush deep pink in the color of damask rose while gasping for air between the kiss. I can visibly see their breathes in the rain.

 

I can’t help but feeling the uncomfortableness in my pants. The air becomes harder to control without revealing my position as my heart feels like it will palpitate out of my chest.

 

The Thai boy moved down to the ginger boy’s throat and now sucking hard on his throat while the ginger is gently stroking the Thai boy’s hair. The Thai move from sucking to a small nibble and gentle bite at the ginger. The ginger made a small grunts and groans with pleasure he received from the stunning olive skin Thai boy. Thai boy moved down to the ginger boy’s nipple teasing it with his tongue till his nipple pucker. He sucks it and bit on until the nipple is fully erect. He then took a bite and his nipple causing the ginger to moan in pleasure.

 

“Oh god yes!!! You’re so good at this. Please don’t stop” The ginger boy gasps between breathe.

            

“You tasted so good man. Tasted so salty and sweet. I don’t want to stop.” he whispered as the rain pour onto their body making their body luster and sparkling in comparable to diamonds.

 

“Then why are you talking? Keep doing it man.” The ginger retorted and push the Thai boy’s head down further to his naval as the begins to tongue his naval like a snake tasting its prey.

 

My member is now rock hard with excitement. I know I should be doing my job and bring them back to the camp, but I am in too deep right now watching them making love with each other. However, something about the ginger’s squirming is keeping me from taking them back. I realized that I want to keep watching. I don’t want them to stop this magical scenery. I slowly took out my 7 inches hard cock and firmly squeeze it and start stroking watching the Thai boy tasting the ginger.

 

“I wonder what the ginger taste like”. I soliloquizing to myself as i lick the top part of my lips in lust.

 

I give it a few stroke on the shaft while the other hand teasing and pulling foreskin. With agony I want to join both boys in their little sexual adventure, but I can’t ruin my reputation just for a night of fun.

 

The Thai boy is now at the ginger’s boy cock. He awaits as he look up at the ginger smiling mischievously.

 

“Please!!!” was all the ginger could muttered.

 

“With pleasure” The Thai boy responded with lust in his voice.

 

The Thai boy is now at the ginger boy trimmed uncut cock. He slides his tongue into the ginger boy’s hood causing him to squirm. He took a small nibble and stretch back causing the ginger to moan even louder. Pulling the ginger’s cock back until the head is expose the tip. The Thai boy move his tongue around the tip of the ginger’s cock tasting every inches of his schlong. He even slides his tongue into the piss slit. The boy starting to suck the tip of the head like a lollipop. In no time the boy is able to take the entire 7 inches of ginger into his mouth. The cock reappear and disappear into his mouth as the ginger boy moan out loud.

            

“I want to taste you too”. The ginger boy reply gasping for air.

            

Both boys compromised to lay down on their side so the cock place himself in a position where his dick is in front of the ginger’s face. The went into sucking each other 69ing position intertwining like the twin fish Pisces. Both boys gave their mouth a work out of the life time into pleasuring their partner with their beautiful uncut cocks. Both boys were thrusting into each other’s mouth with the wet and thick cock.

 

I spat on my cock creating small lubricant as I begin to wank faster in rhythm.

 

“I want you in me. Please take me”. Said the Thai boy in a pleading tone.

            

“With pleasure!!!”. The ginger responded as the Thai boy respond to his blow job request.

            

They playfully wrestle with each to show the sign of dominance. I suspected that the Thai boy too a dive on purpose by deduction the fact that he is so slim. The ginger pinning him to the ground raising the Thai boys’ legs into the air as he position himself between the boys’ legs. Placing his lips on another boy lips deep kissing him as he place his hand at the entrance of the boy’s buttock. The ginger boy place his index finger in front of the Thai boy’s anus and slowly sliding his finger in and out of his ass. The Thai boy wince that very ambiguous if it’s pain or pleasure.

            

“Relax!!! Trust me!!! I know what I’m doing”. The ginger smile gently as he gave the Thai boy a peck on his lips as he inserted his second finger’s into the boy’s asshole.

            

“Hssssssss!!!” The Thai boy hissed hard in response.

            

The ginger kiss the Thai boy hard and swirling his tongue inside of the Thai boy’s mouth to distracting him that there are 2 fingers intruding deep in his colon.

 

I slide my shorts down to my ankle exposing my buttocks into the air causing me to shiver as the rain chilling rain hits my cock and ass. I suck on my finger coating it in saliva. I want to feel what that Thai boy is feeling. I want to know what it feels like to having a cute ginger boy fingerbanging me, but unfortunately I can’t just reveal to them that I been watching them having fun. Never have done it before I hesitated a little but watching them while I bend over in a doggy style left hand holding on to my hard cock; stroking it and teasing it until there are large amount of pre-cum leaking from the tip of my dick. While my left hand is busy beating off my right inserts my finger like how the ginger is finger fucking the Thai boy at the moment.

            

“Hssssss!!!” I hissed softly. There was certainly an uncomfortable feeling but I don’t completely hate the feeling. In fact I touched something in there that made me quiver causing me to almost went off balance.

 

“Arghhh!!!” The ginger is now penetrating the “poor” boy with 3 digit of his fingers deep inside him causing the Thai boy to arch his back. The sound could’ve been louder but every sounds right now is diminished by heavy rain.

 

“There’s the spot ;) I think you’re ready. Tell me you want it.” The ginger boy flash the Thai boy a wicked grin.

 

“I want it. I want you in me.” The Thai boy pleaded.

 

“I can’t hear you.” The ginger teased.

 

“Please fuck me!!! I begged of you.” The Thai boy implored.

 

“You gotta speak louder than that!!! It’s raining hard outside.” The ginger teased menacingly.

 

“PLEASE I NEED YOU IN ME. PLEASE FUCK ME HARD AND RAW UNTIL YOU CREAM INTO MY ASSHOLE!!!” The Thai boy screamed at the top of his lungs.

 

“Well that escalated quickly but I will gladly to obliged. Open wide baton rouge is coming.” The ginger spoke seductively.

 

            The ginger boy pull his wet fingers out of the Thai boy’s asshole and grab on his dick and stroke on it a little so it would go into full mast. He position it in front of Thai slightly gaping hole. He place the tip on the opening. The tip slide in with no force of resisting. The Thai boy moan deep as the ginger boy buried his cock even deeper into his ass. The ginger slide his wang in and out out slowly in tempo so the Thai boy could adjust to the feeling of the intrusion upon his anus.

           

“Brace yourself lover boy” The ginger gently spoke as he nibble on the Thai boy’s ear. Insuring him that he is safe and enjoying the upcoming experience. The ginger kissed him deep once more.

 

Like sudden flash the red hair boy slammed his entire 8 inches length inside of him. Both faces were as red as beats, their body glisten in the rain, and their body flexes in the moonlight.

 

Deafening scream were audible as the ginger boy successfully and skillfully completely hidden his sausage within the boy’s anal cavity. Tears rolling from his eyes down to his cheek which was immediately washed away by the rain. The ginger boy start to increase in his tempo from slow and tender to moderate and pleasurable. The ginger pull out half of his cock and slam his cock back inside. The intensity change to hard and passionate as the ginger boy smash his cock in to the Thai boy’s rump. The ginger rise his legs in to a standing position shoving his dick in a screwdriver position. Every time he struck in to the boy’s hole the boy moaned with intense pleasure as it seems the ginger struck the boy in that “spot” every time.

 

My left hand is now stroking my uncut cock as my right hand begins to play with my new favorite spot. Using my left hand teasing the tip and the hood of my uncircumcised penis while my right hand fingers slide deep into the cavity of my anus causing me to arch back in pleasure. I added another digit caused me to wince hard but the pleasure doesn’t stop. I got so lost in my fantasy that I haven’t notice that it stopped raining.

 

“Mmmmmmmm” I groaned as I opened my eyes to continue to watch this live porn.

The ginger rammed into the boy like jack rabbit mating as he sucked the boy’s neck causing it to become purple and red. The ginger then flipped him over on his knee as he continued to fuck him like an animal (doggy style). His left hand grabbed on the boy’s shoulder for support as his right hand gave the boy a courtesy reach around.

 

The boys were in heaven and so was I. The ginger continued to accelerate his velocity in his process of pumping his dick into the boy. I felt my ball stirred as my vision became blurry. I continued to stroke my dick faster and pumping my fingers deeper. I added my 3rd digits into my ass causing tears to roll down from my eyes. My cock twitched and my balls stirred.

 

“Ughhhhh” I grunted as I came hard. White goo came flying out of my cock about 5 times and landed into the bushes. My breath was relentless and my cock started to soften. Thinking to myself that this is probably one of the best orgasm I had in while since I started this tour guide job. I continued the art of Karma Sutra starring the 2 of the most handsome boys I ever seen.

The ginger breathes growing deeper. He starts suck in air in and out at a faster tempo.

 

“Oh god I’m gonna cum!!! I’m cumming” The ginger screamed as the Thai boy moan loudly.

 

The ginger boy gave one deep final thrust into him. The boy spasmed around 6-7 times (Assuming that is how many times he came). He moaned as he released his seeds deep in another boy’s ass.

 

The ginger is now giving full attention to the Thai boy’s cock as he jerked him while he kissed him passionately.

 

“Babe I’m gonna cum too. Here it comes. Ughhh”. The Thai boy moan deep as he about to ejaculate. The ginger boy swooped down onto his cock in one graceful move. He put his lips on the Thai boy’s cock as he sucked hard. The Thai boy thrusted his hip deeply into his ginger’s mouth forcing him to swallow the boy’s load.

 

Gasping for air after the most intense orgasm of his life they continue to kiss each other’s mouth and skin. Both boys neck became velvet from the hickeys are now starting to develop and becoming more visible. The ginger boy slide his cock out of the other boy’s hole with a small plop sound. Thick white liquid slowly leaking out of him, they intertwined as they furiously making out.

 

Ending: A

 

The ginger boy tenderly kissed the Thai boy after he had loved inside of him. As he finished kissing him he laid his head on the Thai’s boy chest.

 

“WOW!!! That was one of the best cock I ever had in my life and I don’t think I’m exaggerating. I think I’m in love.” The Thai boy giggled as he stroked the ginger’s blushing cheeks.

 

“Let’s not get to that point yet. We had fun but let’s not rush things.” The ginger boy awkwardly laughed. Swooping down for a quick kiss.

 

“But this is nice. Let’s stay like this for a while.” The ginger smiled.

 

“Especially when someone just cream himself watching us. How could I keep you all to myself?” The ginger smirked at the bushes in my direction.

 

I was embarrassed by the fact that I was caught red handed by the smart ass ginger.

 

“You can come out and join us if you want. We don’t mind a little company.” Gazing into my direction.

 

I guess there is no point in hiding. I pulled my pants up and walk out of the bushed and face 2 naked boys. Trying my best to hide my obvious still raging boner using the spandex on my pants.

 

“I…I… was worry you guys were missing. There are a lot of dangerous animals on this mountain and it is quite difficult to navigate through the mountain.” Hey!!! I’m the victim here. I thought to myself. What do I have to be nervous about?

           

“Well well Mr. Tour Guide. You came for us, but you stayed for the show I assumed? And then you literally came for us

1

อืม..ดีๆ ใช้ได้

ขำฮาตรึม

ซึ้งจังเลย

เห็นด้วยๆ

อะไรก็ไม่รู้

มีผู้แสดงความรู้สึก (1 คน)

ความคิดเห็น ความคิดเห็น (3 ความคิดเห็น)

ตอบกลับ somkuanguy 2023-3-19 01:29
ยอมแพ้555
ตอบกลับ ceva 2023-3-30 23:57
สาย ฝอ เหมือนกันเลยครับ อันนี้แต่งเองหรือหาจากเวบน่ะครับ
ตอบกลับ tcheevas 2023-4-27 21:20
ceva: สาย ฝอ เหมือนกันเลยครับ อันนี้แต่งเองหรือหาจากเวบน่ะครับ
เขียนเล่นเองครับ

facelist doodle วาดรูป

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครเข้าเรียน

รูปแบบข้อความล้วน|โทรศัพท์มือถือ|ติดต่อลงโฆษณา|จีโฟกายดอทคอม

ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บจีโฟกายดอทคอมนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ หากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศิลธรรม ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link “แจ้งลบโพสนี้” ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือ ลืมพาสเวิดล๊อกอิน/ลืมชื่อที่ใช้สมัคร หรือข้อสงสัยใดๆแจ้งมาที่ G4GuysTeam[at]yahoo.com ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง หากจะทำการคัดลอก/เผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูลก่อนนะคะ หรือลงที่มาไว้ด้วยค่ะ

©ขอสงวนสิทธิ์คอนเซ็ปต์,คำอธิบาย,หัวข้อ/หมวดหมู่เว็บ ห้ามลอกเลียนแบบ คิดเอาเองนะคะอย่าเอาแต่ลอก

GMT+7, 2024-6-26 02:44 , Processed in 0.068245 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5, Rev.8

© 2001-2024 Discuz! Team.

ขึ้นไปด้านบน