จีโฟกาย.คอม

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครเข้าเรียน
ค้นหา
ดู: 5648|ตอบกลับ: 16
ซ่อนแถบด้านข้าง

งานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

[คัดลอกลิงก์]

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
7556
พลังน้ำใจ
37171
Zenny
208537
ออนไลน์
35934 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

• ประมวลเหตุการณ์และภาพ •
งานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนครหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
กราบเคารพศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐
หลวงปู่บุญ ชินวํโส นำพาคณะพระภิกษุสงฆ์
อาทิเช่น หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม, หลวงปู่อุดม ญาณรโต ฯลฯ
กราบเคารพศพท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ทรงสรงน้ำศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐
(ภาพพระราชทาน)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปถึงบริเวณงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
(ภาพพระราชทาน)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงหมอบกราบเคารพศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
(ภาพพระราชทาน)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงหมอบกราบเคารพศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
(ภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงกราบเคารพศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


พระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ดูเหลืองอร่ามไปทั่วบริเวณส่วนหนึ่งของคลื่นมนุษย์
ที่หลั่งไหลขึ้นเผาศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


พระเถรานุเถระศิษยานุศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ กลับแล้ว ทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
จึงได้ทำการเปลื้องหีบศพพระราชทาน แล้วทำการเผาจริง
และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ได้มากราบเคารพศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ในขณะนั้น

โปรดสังเกต การเผาไม่มีการก่อเตา
ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการวางลวดหนาม
เพราะมีประชาชนมาร่วมงานนับหมื่นคน
และเมื่อเผาเสร็จได้ทำการเก็บอัฐิ พบเศษจีวรที่ยังไม่ไหม้ไฟบางส่วน
ส่วนวัสดุที่ประกอบเป็นจิตกาธาน หยวกกล้วย และดอกไม้ประดับ
ได้ทำการเผาใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิดจราจลเข้ามาแย่งชิงพระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต)
พิจารณาผ้าบังสุกุล ในพิธีสามหาบเก็บอัฐิหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


ฝูงชนที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร นับจำนวนหมื่น


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ได้เสด็จมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโรพระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมพระอาจารย์สิม พุทธาจาโร กับ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ


พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ-พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน-พระอาจารย์อุ่น อุตฺตโมพระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ดูเหลืองอร่ามไปทั่วบริเวณ


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
ทรงประทับทอดพระเนตรการเผาจริงพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร
และพระอาจารย์หลอด ปโมทิโต เฝ้าดูการเผาจริงเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโรรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโรภาพแกะสลักรอบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ฯหนังสือสุทธิของหลวงปู่ฝั้น อาจาโรดูบันทึกคะแนน
   Rolls-Royce พลังน้ำใจ +50 Zenny +999 กระทู้นี้ยอดเยี่ยม!.
ชีวิตมีขึ้นลง      อีกหน่อยปลงดับสังขาร ความสุขในวันวาน    อีกไม่นานก็จางไป วันก่อนเคยสนุก      วันนี้ทุกข์กลับพลักไส เพื่อนฝูงเคยอำไพ    บัดนี้ไร้แม้คนมอง

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
13271
พลังน้ำใจ
24807
Zenny
168168
ออนไลน์
1427 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2012-8-13 21:48:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
7556
พลังน้ำใจ
37171
Zenny
208537
ออนไลน์
35934 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

 เจ้าของ| โพสต์ 2012-8-13 21:53:32 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย asoda123 เมื่อ 2012-8-13 21:48
ขอบคุณมากครับ  วันพระราชทานเพลิงศพผมยังอยู่ในครรภ์ม ...

งั้นต้องเรียกคุณพี่ซะแล้ว ผมเกิด 14 กุมภา 29 ครับ ยินดีที่สนับสนุนน้องเป็นประจำนะครับ
ชีวิตมีขึ้นลง      อีกหน่อยปลงดับสังขาร ความสุขในวันวาน    อีกไม่นานก็จางไป วันก่อนเคยสนุก      วันนี้ทุกข์กลับพลักไส เพื่อนฝูงเคยอำไพ    บัดนี้ไร้แม้คนมอง

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
13271
พลังน้ำใจ
24807
Zenny
168168
ออนไลน์
1427 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2012-8-13 21:58:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย moo2010 เมื่อ 2012-8-13 21:53
งั้นต้องเรียกคุณพี่ซะแล้ว ผมเกิด 14 กุมภา 29 ครับ ยินด ...

ยินดีติดตามทุกผลงานที่โพสครับ  เรียกได้หมดครับ  พี่  ลุง  หรืออารัยก็ได้ตามใจจะเรียก  ไม่ว่าครับ

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
7556
พลังน้ำใจ
37171
Zenny
208537
ออนไลน์
35934 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

 เจ้าของ| โพสต์ 2012-8-13 22:02:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย asoda123 เมื่อ 2012-8-13 21:58
ยินดีติดตามทุกผลงานที่โพสครับ  เรียกได้หมดครับ  พี่ ...

เรียกคุณพี่ละกันเน๊าะ เรียกลุงแก่เกินไป
ชีวิตมีขึ้นลง      อีกหน่อยปลงดับสังขาร ความสุขในวันวาน    อีกไม่นานก็จางไป วันก่อนเคยสนุก      วันนี้ทุกข์กลับพลักไส เพื่อนฝูงเคยอำไพ    บัดนี้ไร้แม้คนมอง

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
7556
พลังน้ำใจ
37171
Zenny
208537
ออนไลน์
35934 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

 เจ้าของ| โพสต์ 2012-8-14 12:42:21 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย Rolls-Royce เมื่อ 2012-8-14 09:39
เป็นบุญตาที่ได้ชม เป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก ...

ขอบคุณมากๆครับ (ใช่คุณนุ๊กป่าวครับรูปโปร หล่อจังครับมาดเข้มเลย) บอกหน่อยนะ
ชีวิตมีขึ้นลง      อีกหน่อยปลงดับสังขาร ความสุขในวันวาน    อีกไม่นานก็จางไป วันก่อนเคยสนุก      วันนี้ทุกข์กลับพลักไส เพื่อนฝูงเคยอำไพ    บัดนี้ไร้แม้คนมอง

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
7556
พลังน้ำใจ
37171
Zenny
208537
ออนไลน์
35934 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

 เจ้าของ| โพสต์ 2012-8-14 13:15:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย moo2010 เมื่อ 2012-8-14 12:42
ขอบคุณมากๆครับ (ใช่คุณนุ๊กป่าวครับรูปโปร หล่อจังคร ...

จะให้เรียกพี่นุ๊กหรือน้องนุ๊กครับ ช่วบอกที่นะ คนหล่อมักถ่อมตัว
ชีวิตมีขึ้นลง      อีกหน่อยปลงดับสังขาร ความสุขในวันวาน    อีกไม่นานก็จางไป วันก่อนเคยสนุก      วันนี้ทุกข์กลับพลักไส เพื่อนฝูงเคยอำไพ    บัดนี้ไร้แม้คนมอง

มาเฟียคุมคณะ

โพสต์
11207
พลังน้ำใจ
90820
Zenny
282197
ออนไลน์
9709 ชั่วโมง
โพสต์ 2015-3-13 12:10:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ประธานนักศึกษา

โพสต์
430
พลังน้ำใจ
7423
Zenny
10259
ออนไลน์
1437 ชั่วโมง
โพสต์ 2015-5-18 23:34:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พึ่งได้เห็นเป็นบุญตา ขอบคุณครับผม

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ติดตามครับ  โพสต์ 2015-5-29 20:26

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1003
พลังน้ำใจ
11092
Zenny
4047
ออนไลน์
5182 ชั่วโมง
โพสต์ 2015-5-29 19:43:40 | ดูโพสต์ทั้งหมด

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1003
พลังน้ำใจ
11092
Zenny
4047
ออนไลน์
5182 ชั่วโมง
โพสต์ 2018-10-28 19:28:45 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ   

ประธานนักศึกษา

โพสต์
1744
พลังน้ำใจ
6985
Zenny
13853
ออนไลน์
1872 ชั่วโมง
โพสต์ 2018-12-23 07:23:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1037
พลังน้ำใจ
10779
Zenny
5872
ออนไลน์
2052 ชั่วโมง
โพสต์ 2019-1-25 03:11:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด
นับเป็นบุญที่ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ หลวงปู่ท่านก้าวสู่แดนนิพพาน เหลือแต่พวกเราที่ต้องขวนขวายปฏิบัติกันต่อไป
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครเข้าเรียน

รายละเอียดเครดิต

A Touch of Friendship: สังคมจะน่าอยู่ เมื่อมีผู้ให้แบ่งปัน ฝากไวเป็นข้อคิดด้วยนะคะชาวจีโฟกายทุกท่าน
!!!!!โปรดหยุด!!!!! : พฤติกรรมการโพสมั่วๆ / โพสแต่อีโมโดยไม่มีข้อความประกอบการโพส / โพสลากอักษรยาว เช่น ครับบบบบบบบบ, ชอบบบบบบบบ, thxxxxxxxx, และอื่นๆที่ดูแล้วน่ารำคาญสายตา เพราะถ้าท่านไม่หยุดทีมงานจะหยุดท่านเอง
ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโปรดโพสตอบอย่างอื่นนอกเหนือจากคำว่า ขอบคุณ, thanks, thank you, หรืออื่นๆที่สื่อความหมายว่าขอบคุณเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะ เพื่อสื่อถึงความจริงใจในการโพสตอบกระทู้ และไม่ดูเป็นโพสขยะ
กระทู้ไหนที่ไม่ใช่กระทู้ในลักษณะที่ต้องโพสตอบโดยใช้คำว่าขอบคุณ เช่นกระทู้โพล, กระทู้ถามความเห็น, หรืออื่นๆที่ทีมงานอ่านแล้วเข้าข่ายว่า โพสขอบคุณไร้สาระ ทีมงานขอดำเนินการตัดคะแนน และ/หรือให้ใบเตือนสมาชิกที่โพสขอบคุณทันทีที่เจอนะคะ

รูปแบบข้อความล้วน|โทรศัพท์มือถือ|ติดต่อลงโฆษณา|จีโฟกายดอทคอม


ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บจีโฟกายดอทคอมนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ หากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศิลธรรม ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link “แจ้งลบโพสนี้” ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือ ลืมพาสเวิดล๊อกอิน/ลืมชื่อที่ใช้สมัคร หรือข้อสงสัยใดๆแจ้งมาที่ G4GuysTeam[at]yahoo.com ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง หากจะทำการคัดลอก/เผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูลก่อนนะคะ หรือลงที่มาไว้ด้วยค่ะ

©ขอสงวนสิทธิ์คอนเซ็ปต์,คำอธิบาย,หัวข้อ/หมวดหมู่เว็บ ห้ามลอกเลียนแบบ คิดเอาเองนะคะอย่าเอาแต่ลอก

GMT+7, 2020-5-29 14:01 , Processed in 0.276248 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้