จีโฟกาย.คอม

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครเข้าเรียน
ค้นหา
     
ดู: 2213|ตอบกลับ: 42
ซ่อนแถบด้านข้าง

ประกาศสงกรานต์ ปีมะเส็ง ๒๕๕๖ (S-1413)

  [คัดลอกลิงก์]
   ศาสตราจารย์เอื้ออาทร
อาจารย์พิเศษ
ประกาศสงกรานต์ ปีมะเส็ง ๒๕๕๖ (S-1413)


ประเพณีสงกรานต์ไม่ได้มีเพียงในประเทศไทยเท่านั้นในประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีเช่นกัน  ลาว กัมพูชา พม่า อินเดีย เป็นต้น
      ประเพณีสงกรานต์นี้กมีตำนานเรื่องเล่าว่า  มีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งไร้ทายาทสืบสกุล วันหนึ่งได้ไปที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งได้พบต้นไทรใหญ่  จึงคิดขึ้นว่า


      "เห็นทีไทรต้นนี้จะมีรุกขเทวาอาศัยอยู่เป็นแน่" จึงอธิษฐานให้เทวดาช่วยให้ตนมีลูก  ด้วยความสงสาร รุกขเทวาจึงขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์และกราบทูลขอให้ประทานบุตรให้แก่เศรษฐีพระอินทร์จึงให้เทพบุตรตนหนึ่ง นามว่า "ธรรมบาล" ลงไปจุติในครรภ์ของภรรยาเศรษฐี  ครั้นครบกำหนดคลอดกได้บุตรชายหน้าตาน่ารัก นามว่า "ธรรมบาลกุมาร" เป็นผู้มีปัญญามากสามารถฟังภาษาสัตว์ได้  จึงมีชื่อเสียงเรื่องลือไปสู่ชาวเมืองอย่างรวดเร็ว  ทำให้ท้าวกบิลพรหมเกิดความอิจฉา  จึงได้ลงมาหาธรรมบาลกุมารเพื่อถามปัญหา ๓ ข้อ คือ

    ๑. ตอนเช้าศรีคนอยู่แห่งใด
     ๒. ตอนเที่ยงศรีของคนอยู่แห่งใด
     ๓. ตอนค่ำศรีของคนอยู่แห่งใด


      หากธรรมบาลกุมารตอบได้ท้าวกบิลพรหมจะตัดศรีษะเพื่อบูชา  แต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้จะต้องตัดหัวตนเองเพื่อเเสดงความพ่ายแพ้


     เมื่อได้ฟังปัญหาแล้ว ธรรมบาลไม่อาจทราบคำตอบในทันทีได้ จึงผลัด วันตอบปัญหาไปอีก ๗ วัน ครั้นเวลาล่วงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้  จึงได้เข้าป่าไปนอนพักใต้ต้นไม่ใหญ่  มีนกอินทรีคู่หนึ่งอาศัยอยู่ นางนกถามสามีว่า "พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน" นกสามีก็ตอบว่า "พรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกล เพราะจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกท้าวกบิลพรหมตัดหัว เนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้" นางนกถามว่า "ปัญหานั้นว่าอย่างไร" นกสามีตอบว่า ปัญหามีอยู่ ๓ ข้อ คือ


      ๑. ตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า
      ๒. ตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่อก มนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมที่อก
      ๓. ตอนค่ำราศีคนอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน


วันสงกรานต์ ๒๕๕๖ ประเพณีวันสงกรานต์ ตำนานวันสงกรานต์

      ธรรมบาลกุมาร ได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรี และจำจนขึ้นใจ ทั้งนี้เพราะธรรมบาลรู้ภาษานก  รุ่งขึ้นเป็นวันครบกำหนดแก้ปัญหา ท้าวกบิลพรหมมาฟังคำตอบ ธรรมบาลกุมารกล่าวแก้ปัญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการ ท้าวกบิลพรหมจึงเรียก ธิดาทั้ง ๗ ของตนอันเป็นบริจาริกา คือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกัน แล้วบอกว่าตนจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร แต่ถ้าเอาศีรษะพ่อวางไว้บนแผ่นดินก็จะลุกไหม้ไปทั้งโลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ อากาศจะแห้งแล้งฟ้าฝนจะหายไปสิ้น ถ้าทิ้งลงไปในมหาสมุทร น้ำในมหาสมุทรจะแห้งแล้งไปเช่นกัน จึงสั่งให้ นางทั้ง ๗ คน เอาพานมารองรับศีรษะ เพื่อนำไปเก็บไว้ในเขาไกรลาศ  ครบกำหนด ๑ ปี ธิดา ๗ องค์ ของเท้ากบิลพรหมก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกเวียนประทักษิณรอบเขาไกรลาศทุกปีวันสงกรานต์ ๒๕๕๖

      อีกชื่อหนึ่งของวันสงกรานต์  เรียกว่า  "ตรุษสงกรานต์"  ตรุษแปลว่า  "สิ้นปี"  


      ดังนั้น สงกรานต์ จึงเป็นประเพณีของการแสดงความเคารพแก่ผู้ใหญ่  ความสำคัญของประเพณีสงกรานต์มีด้วยกัน ๒ เรื่อง คือ

      ๑. การลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  (ดำหัว แปลว่า "รดน้ำ" เช่นกัน)
      ๒. เป็นวันที่ครอบครัวและหมู่ญาติได้พบเจอกันการขอพรในวันสงกรานต์ ๒๕๕๖


      การขอพร-อวยพร ผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์สามารถทำได้  เช่น  ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน  เป็นต้น


      การที่ญาติผู้ใหญ่ท่านให้ศีลให้พร แปลความคือ  ให้ศีลอย่าไปทำชั่ว  และให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต


     อีกนัยหนึ่ง ประเพณีสงกรานต์ยังเป็นไปเพื่อการทำบุญ  คือ  เช้าไปวัดใส่บาตร  เที่ยงถวายภัตตาหารเพล เย็นก่อเจดีย์ เป็นต้น เป็นการปลูกฝังให้ใจเกาะเกี่ยวอยู่กับพระรัตนตรัยนั่นเอง
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑ นาฬิกา ๕๘ นาที ๔๘ วินาที
ตรงกับเวลา ๒ นาฬิกา ๑๖ นาที ๔๘ วินาที (เวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน) *
จันทรคติตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเส็ง
นางสงกรานต์นามว่า มโหทรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย
หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตร(นอนหลับตา) มาเหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ


เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ ศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๖๐๐ ห่า
ตกในเขาจักรวาล ๒๔๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๘๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๑๒๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๖๐ ห่า
เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ อาโป(ธาตุน้ำ) น้ำมาก น้ำท่วม
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะเส็ง นาคราชให้น้ำ ๑ ตัว
ทำนายว่า ฝนต้นปีมาก กลางปีงาม แต่ปลายปีน้อยแล
เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ ๑ ส่วน เสีย ๑๐ ส่วน


คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น
เพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแล

วันเถลิงศก ตรงกับ วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๕ นาฬิกา ๕๖ นาที ๒๔ วินาที

ตรงกับเวลา ๖ นาฬิกา ๑๔ นาที ๒๔ วินาที (เวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน)*

จันทรคติตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเส็ง

กาลโยคเริ่มใช้ หลังจากวันเวลาเถลิงศก (วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๕ นาฬิกา ๕๖ นาที ๒๔ วินาที)
คำทำนาย **
วันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ :
จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง
และ โจรผู้ร้าย และ จะเจ็บไข้นักแล ฯ ,

วันจันทร์ เป็นวันเนา : เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจ มักจะเกิดความไข้ต่าง ๆ ,
วันจันทร์ เป็นวันเถลิงศก : พระราชเทวี และหมู่นางสนม ราชบริพาร จะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง ,
นางสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) : พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครเข้าเรียน

x
ดูบันทึกคะแนน
   JEM พลังน้ำใจ +30 Zenny +440 กระทู้นี้ยอดเยี่ยม!.
   จ๊าบ พลังน้ำใจ +14 Zenny กระทู้นี้ยอดเยี่ยม!.
   nokky พลังน้ำใจ +16 Zenny +102 กระทู้นี้ยอดเยี่ยม!.
   GunGuy พลังน้ำใจ +18 Zenny +300 ขอบคุณครับ
   taweesak พลังน้ำใจ Zenny +110 ขอบคุณครับ

โสดมั้ง

 นักศึกษาภาคพิเศษ (M.D.A)
ปริญญากิตติมศักดิ์
โพสต์ 2019-6-1 20:32:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด

หัวหน้าห้อง

เรื่องมันว่าว ชักเศร้าแปป

โพสต์
1063
พลังน้ำใจ
1856
Zenny
12796
ออนไลน์
233 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.20

โพสต์ 2013-6-9 23:11:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

ปรับปรุงหนุ่มปากเซ http://www.g4guys.com/thread-24717-1-1.html กิจกรรมใหม่ป้ายแดง http://www.g4guys.com/thread-60665-1-1.html  โพสต์ 2013-6-9 23:57
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +6 Zenny +60
 นักศึกษาภาคพิเศษ (M.D.A)
ปริญญากิตติมศักดิ์
โพสต์ 2013-5-7 23:09:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆ ครับ

แสดงความคิดเห็น

ปรับปรุงหนุ่มปากเซ http://www.g4guys.com/thread-24717-1-1.html กิจกรรมใหม่ป้ายแดง http://www.g4guys.com/thread-60665-1-1.html  โพสต์ 2013-6-9 23:57

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
1710
พลังน้ำใจ
17760
Zenny
2037833
ออนไลน์
197 ชั่วโมง

Medal No.16Medal No.26Medal No.20Medal No.28Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.27

โพสต์ 2013-5-7 21:10:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ ปีหน้านัดกันมาเที่ยวเชียงใหม่นร้า

แสดงความคิดเห็น

ปรับปรุงหนุ่มปากเซ http://www.g4guys.com/thread-24717-1-1.html กิจกรรมใหม่ป้ายแดง http://www.g4guys.com/thread-60665-1-1.html  โพสต์ 2013-6-9 23:56
 นักศึกษาภาคพิเศษ (M.D.A)
ปริญญากิตติมศักดิ์
โพสต์ 2013-5-1 08:39:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ได้ความรู้มากเลยขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

ครับผม  โพสต์ 2013-5-1 12:35
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

ลูกน้องหัวหน้าห้อง

โพสต์
964
พลังน้ำใจ
894
Zenny
6157
ออนไลน์
70 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-20 17:39:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด
 นักศึกษาภาคพิเศษ (M.D.A)
ปริญญากิตติมศักดิ์
โพสต์ 2013-4-19 22:20:49 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ลูกน้องหัวหน้าห้อง

โพสต์
124
พลังน้ำใจ
584
Zenny
7891
ออนไลน์
157 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-15 22:01:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ปีไหม่ไทยเราก็ผ่านไปแล้วคับยังไงก็นำประเพณีไทยไห้ถูกต้องนะคับ

แสดงความคิดเห็น

ปรับปรุงใหม่ครับผม http://www.g4guys.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26089&extra=  โพสต์ 2013-4-16 21:44
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

หัวหน้าห้อง

โพสต์
236
พลังน้ำใจ
1494
Zenny
17056
ออนไลน์
86 ชั่วโมง

Medal No.16

โพสต์ 2013-4-14 15:06:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ลูกน้องหัวหน้าห้อง

โพสต์
542
พลังน้ำใจ
866
Zenny
4773
ออนไลน์
99 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-10 10:18:01 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณ ความรู้ดีดี ครับ
ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

กระทู้แรกในรอบ ๓ วัน http://www.g4guys.com/thread-58145-1-1.html  โพสต์ 2013-4-10 10:39
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30

ลูกน้องหัวหน้าห้อง

โพสต์
124
พลังน้ำใจ
584
Zenny
7891
ออนไลน์
157 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-9 18:28:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนคับที่ไห้ความรู้วันสงกาน พวกเราน่าจะนำไปใช้ตอนเทศกานที่จะถึงนี้นะคับ

แสดงความคิดเห็น

ใช่แล้วครับผม  โพสต์ 2013-4-10 09:21
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

นายกองค์การนักศึกษา

โพสต์
3105
พลังน้ำใจ
14830
Zenny
16978
ออนไลน์
1171 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-8 23:58:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เยี่ยมไปเลย  ไม่คิดว่าจะมีมาลงในเวฟนี้

สุดยอดเลยครับ....  แอดมิน

แสดงความคิดเห็น

มีทุกแนวทุกแบบครับ  โพสต์ 2013-4-10 09:21
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

ลูกน้องหัวหน้าห้อง

โพสต์
447
พลังน้ำใจ
432
Zenny
4036
ออนไลน์
138 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-8 14:33:45 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ไม่เคยรู้มาก่อนเลย...

ขอบคุณที่นำความรู้ดีๆมามอบให้ครับ ^^

แสดงความคิดเห็น

เต็มใจนำเสนอครับ  โพสต์ 2013-4-10 09:20
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

หัวหน้าห้อง

โพสต์
1809
พลังน้ำใจ
1372
Zenny
6128
ออนไลน์
612 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-7 22:17:32 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากๆคับ

แสดงความคิดเห็น

ไม่เป็นไรครับ  โพสต์ 2013-4-10 09:20
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500
 นักศึกษาภาคพิเศษ (M.D.A)
ปริญญากิตติมศักดิ์
โพสต์ 2013-4-7 20:51:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

ด้วยความยินดี  โพสต์ 2013-4-10 09:19
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

ประธานนักศึกษา

โพสต์
813
พลังน้ำใจ
3668
Zenny
11764
ออนไลน์
229 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-7 18:58:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แทงกิ้ว ครับผม

แสดงความคิดเห็น

ไม่เป็นไรครับผม  โพสต์ 2013-4-10 09:19
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

หัวหน้าห้อง

โพสต์
1087
พลังน้ำใจ
1082
Zenny
2119
ออนไลน์
240 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-6 11:54:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้ความรู้มากครับขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

ครับผม  โพสต์ 2013-4-10 09:18
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500

เจ้าพ่อมหาลัย

ตะเองอย่าหลอกให้เค้าฟันน่ะ!

โพสต์
56647
พลังน้ำใจ
134590
Zenny
1461545
ออนไลน์
9721 ชั่วโมง

Medal No.20Medal No.16Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2013-4-5 20:08:53 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย nokky เมื่อ 2013-4-4 19:54
ต้อนรับสงกรานต์ด้วยเรื่องราวในอดีตกาลตลอด Update Data ตล ...

น่ารักจังเลยผู้ชายคนนี้ใจดี๊ ใจดีเสมอเลย

แสดงความคิดเห็น

ด้วยความยินดีครับ  โพสต์ 2013-4-10 09:18
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500 สุขสันต์วันสงกรานต์.

หัวหน้าห้อง

โพสต์
366
พลังน้ำใจ
1296
Zenny
15227
ออนไลน์
52 ชั่วโมง
โพสต์ 2013-4-5 12:52:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด

เจ้าพ่อมหาลัย

ตะเองอย่าหลอกให้เค้าฟันน่ะ!

โพสต์
56647
พลังน้ำใจ
134590
Zenny
1461545
ออนไลน์
9721 ชั่วโมง

Medal No.20Medal No.16Medal No.21Medal No.22Medal No.23Medal No.24Medal No.25Medal No.26Medal No.27Medal No.28

โพสต์ 2013-4-4 19:54:41 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ต้อนรับสงกรานต์ด้วยเรื่องราวในอดีตกาลตลอด Update Data ตลอด น่ารักจริงๆ

แสดงความคิดเห็น

ครับผม  โพสต์ 2013-4-5 20:06
ดูบันทึกคะแนน
   sand พลังน้ำใจ +30 Zenny +500 คลายร้อน
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครเข้าเรียน

รายละเอียดเครดิต

A Touch of Friendship: สังคมจะน่าอยู่ เมื่อมีผู้ให้แบ่งปัน ฝากไวเป็นข้อคิดด้วยนะคะชาวจีโฟกายทุกท่าน
!!!!!โปรดหยุด!!!!! : พฤติกรรมการโพสมั่วๆ / โพสแต่อีโมโดยไม่มีข้อความประกอบการโพส / โพสลากอักษรยาว เช่น ครับบบบบบบบบ, ชอบบบบบบบบ, thxxxxxxxx, และอื่นๆที่ดูแล้วน่ารำคาญสายตา เพราะถ้าท่านไม่หยุดทีมงานจะหยุดท่านเอง
ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโปรดโพสตอบอย่างอื่นนอกเหนือจากคำว่า ขอบคุณ, thanks, thank you, หรืออื่นๆที่สื่อความหมายว่าขอบคุณเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะ เพื่อสื่อถึงความจริงใจในการโพสตอบกระทู้ และไม่ดูเป็นโพสขยะ
กระทู้ไหนที่ไม่ใช่กระทู้ในลักษณะที่ต้องโพสตอบโดยใช้คำว่าขอบคุณ เช่นกระทู้โพล, กระทู้ถามความเห็น, หรืออื่นๆที่ทีมงานอ่านแล้วเข้าข่ายว่า โพสขอบคุณไร้สาระ ทีมงานขอดำเนินการตัดคะแนน และ/หรือให้ใบเตือนสมาชิกที่โพสขอบคุณทันทีที่เจอนะคะ

รูปแบบข้อความล้วน|โทรศัพท์มือถือ|ติดต่อลงโฆษณา|จีโฟกายดอทคอม


ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บจีโฟกายดอทคอมนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ หากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศิลธรรม ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link “แจ้งลบโพสนี้” ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือ ลืมพาสเวิดล๊อกอิน/ลืมชื่อที่ใช้สมัคร หรือข้อสงสัยใดๆแจ้งมาที่ G4GuysTeam[at]yahoo.com ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง หากจะทำการคัดลอก/เผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูลก่อนนะคะ หรือลงที่มาไว้ด้วยค่ะ

©ขอสงวนสิทธิ์คอนเซ็ปต์,คำอธิบาย,หัวข้อ/หมวดหมู่เว็บ ห้ามลอกเลียนแบบ คิดเอาเองนะคะอย่าเอาแต่ลอก

GMT+7, 2020-5-29 14:27 , Processed in 0.197771 second(s), 51 queries .

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.31

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้